Historicus & Publieke Educatie

Coronael is gespecialiseerd in het bestuderen van de laat-middeleeuwse samenleving, met name de materiële cultuur daarvan. Bij dit onderzoek wordt multidisciplinair gewerkt. Tekstbronnen worden gelinked aan archeologische vondsten en aan weergaves in kunst. Doordat alle facetten van een onderwerp of object aan het licht worden gebracht kan er tot een zo compleet mogelijk verhaal gekomen worden.

Bij Coronael kunt u niet alleen terecht voor geschiedkundig onderzoek maar ook voor publieke educatie. Middels reconstructies van objecten, vertoningen van oude technieken en gebruiken en de organisatie van evenementen wil Coronael de geschiedenis niet alleen in woord en beeld maar ook in daden vatten en op interactieve wijze aan het publiek tonen. Informatie- en kennisoverdracht worden hier gecombineerd en zorgen voor een publieke voorlichting die is voorzien van een speelse factor.

Samenvattend kunt u enerzijds bij Coronael terecht voor geschreven onderzoek, advies en replica’s van objecten ten behoeve van tentoonstellingsmateriaal, anderzijds voor lezingen, workshops en evenementen. Neemt u gerust contact met ons op met uw specifieke wensen.